O TŁUMACZU
mgr Aneta Furman

 • tłumacz przysięgły języka angielskiego
 • dyplomowany nauczyciel języka angielskiego w szkole średniej i nauczyciel akademicki
 • licencjonowany egzaminator TELC (The European Language Certificate) Europejskiego Centrum Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem - Weiterbildungs - Testsysteme GmbH
 • egzaminator maturalny z języka angielskiego
 • ekspert (język angielski) wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 • dwukrotny stypendysta programu Socrates - Comenius

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE
 • studia magisterskie - filologia angielska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • stypendium naukowe - Exeter University, School of English and American Studies, Wielka Brytania
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka angielskiego
 • studia podyplomowe - Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Łódzki
 • stypendium Socrates-Comenius - Norwich Institute for Language Education, Wielka Brytania