O Tłumaczu Formularz zamówienia Korespondencja e-mail Dojazd do biura English Version


Zakres wykonywanych usług:

- wypełnianie formularzy (np. formularze amerykańskiej loterii wizowej, formularze aplikacyjne, podania o pracę, itp.)
- tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski
  • teksty ogólne i specjalistyczne
  • akty prawne i dokumenty ekonomiczne (np. akty urodzenia, zgonu, ślubu, wyroki rozwodowe, dokumenty sądowe, sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, dokumenty celne, itp.)
  • CV, listy motywacyjne, podania o pracę
  • świadectwa i zaświadczenia szkolne i zawodowe
  • tłumaczenia biznesowe i handlowe (korespondencja handlowa, kontrakty, umowy, oferty biznesowe, faktury, ogłoszenia reklamowe, ulotki, broszurki, wpisy do rejestru działalności gospodarczej, itp.)
  • tłumaczenia techniczne
  • tłumaczenia medyczne (zaświadczenia lekarskie, karty szczepień, itp.)
  • dokumentacja i aplikacje związane z projektami Unii Europejskiej
  • tłumaczenia stron WWW
  • tłumaczenia literackie
- pilne/ekspresowe tłumaczenia (w ciągu 24 godzin) jeśli konieczne)

Materiały do tłumaczeń można przynosić do w/w biura lub przesłać pocztą bądź pocztą elektroniczną

Gwarancja wysokiej jakości i poufności


Projektowanie i wykonanie W&W®

Język angielski - tłumaczenia przysięgłe i nauczanie mgr Aneta Furman